Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

pannamakowa
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viabajaderra bajaderra

August 20 2017

pannamakowa
Oto recepta na szczęście: znajdź swoje miejsce na ziemi, zapracuj na nie, wypełnij je ludźmi, których kochasz, i marzeniami do spełnienia, zadbaj o zdrowie, a będziesz szczęśliwa.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
pannamakowa
0931 4450 420
Reposted fromscorpix scorpix viafreska freska
pannamakowa
5859 8ddb 420
Reposted fromkarahippie karahippie
pannamakowa
6465 c200 420
Reposted frommaple-leaf maple-leaf
pannamakowa
Tak łatwo zapominamy, że wszystko może się zatrzymać w jednej chwili.
— Znalezione w sieci
pannamakowa
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz

August 18 2017

pannamakowa
5220 3022 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes

August 13 2017

pannamakowa
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
pannamakowa
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
pannamakowa
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted fromrikita rikita viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

August 12 2017

pannamakowa
5080 de2f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa

August 20 2017

pannamakowa
5859 8ddb 420
Reposted fromkarahippie karahippie
pannamakowa
6465 c200 420
Reposted frommaple-leaf maple-leaf
pannamakowa
Tak łatwo zapominamy, że wszystko może się zatrzymać w jednej chwili.
— Znalezione w sieci
pannamakowa
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz

August 18 2017

pannamakowa
5220 3022 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasummer-vibes summer-vibes

August 13 2017

pannamakowa
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
pannamakowa
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
pannamakowa
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted fromrikita rikita viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl