Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

pannamakowa
5080 de2f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalinowowa malinowowa
pannamakowa
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamalinowowa malinowowa
pannamakowa
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
pannamakowa
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
pannamakowa
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.

August 09 2017

pannamakowa
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
pannamakowa
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viajakubzulczyk jakubzulczyk
pannamakowa
Nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromlexi lexi viaraita raita

August 08 2017

pannamakowa
9429 d65c 420
Reposted fromduvet duvet viajasminnie jasminnie
pannamakowa

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viasztukamatorka sztukamatorka

August 07 2017

pannamakowa
2974 f6e4 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamykingdom mykingdom

August 06 2017

pannamakowa
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamykingdom mykingdom
pannamakowa
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viamykingdom mykingdom
3561 c37e 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacynamon cynamon

August 02 2017

pannamakowa

July 28 2017

pannamakowa
Proszę wybaczyć, że brak mi sił o ciebie walczyć.
— Czesław Mozil
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
pannamakowa
1989 918a 420
pannamakowa

July 20 2017

pannamakowa
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viahorcrux horcrux

July 19 2017

pannamakowa
3576 374a 420
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl