Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

pannamakowa
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viayouuung youuung
pannamakowa

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viaunknown6 unknown6

June 25 2017

9388 66aa 420
pannamakowa
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka via2708 2708

June 20 2017

pannamakowa
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viapurplecornflowers purplecornflowers

June 16 2017

pannamakowa
1061 93b3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamendacious mendacious

June 15 2017

pannamakowa
5609 863f 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
1970 9f68 420

mrvalography Franklin Falls Trail

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viascorpix scorpix
pannamakowa
0016 fbc0 420
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix

June 11 2017

pannamakowa
7996 856a 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa

June 07 2017

pannamakowa
pannamakowa

June 05 2017

pannamakowa
Najgorzej, kiedy się nie ma pewności, co się naprawdę czuje. Myśli przeskakują z jednej rzeczy na drugą, nie można się odprężyć; to coś jakby swędzenie, tylko że nie wiadomo, gdzie się podrapać.
— Kevin Brooks
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairmelin irmelin

June 02 2017

pannamakowa
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy

May 30 2017

pannamakowa
"Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia."
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromyourjinx yourjinx viaklebeknerwow klebeknerwow
pannamakowa
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vialadia ladia
pannamakowa
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialadia ladia
pannamakowa
Znowu wszystko zmienia się w lód. A ja kiedy w lód się zamienię
to bardzo wolno topnieję.
— happysad - Heroina
Reposted frommartinif16 martinif16 vialadia ladia
pannamakowa

"W chwili, kiedy zastanawiasz się czy kogoś kochasz, przestałeś go już kochać na zawsze".

Carlos Ruiz Zafón – Cień wiatru
Reposted fromBaraszka Baraszka viavstane vstane

May 29 2017

pannamakowa
4009 0750 420
Reposted frombarock barock via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl