Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

pannamakowa
Reposted frompunisher punisher viacynamon cynamon
pannamakowa
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viacynamon cynamon

April 23 2017

pannamakowa
5591 4c56 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabiianca biianca
pannamakowa
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus, Dżuma
Reposted fromelloko elloko viabiianca biianca
pannamakowa
1006 5784 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabiianca biianca

April 20 2017

pannamakowa
1484 92c0 420
Reposted fromdonttrustme donttrustme viapikkumyy pikkumyy
pannamakowa
3095 f873 420
Reposted fromdreamadream dreamadream viapodkrawatem podkrawatem
pannamakowa
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viapikkumyy pikkumyy
pannamakowa
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
6385 6295 420
Reposted fromamatore amatore viawrazliwa wrazliwa
3500 ede6 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viascorpix scorpix

April 18 2017

pannamakowa
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viawonderwall wonderwall
pannamakowa
3938 60f3 420
pannamakowa
4225 2381 420
byle do Wigilii...

April 17 2017

1921 0247 420
pannamakowa
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura

April 15 2017

pannamakowa
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— Tyle w tym temacie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaHanJiMun HanJiMun
pannamakowa
2308 832c

April 14 2017

3413 1e36 420
Reposted fromfakinszit fakinszit viaHanJiMun HanJiMun
7885 6a2f 420
Reposted frombuddhablink buddhablink viaHanJiMun HanJiMun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl